Vagyonbiztosítások

All Risks (azaz minden kockázatra kiterjedő)  fedezetű szerződéssel dolgozunk, amely a fedezetből kizárt eseményeken keresztül szabályozza a biztosított kockázatok körét. Ez sokkal szélesebb körű fedezetet nyújt, mint a Megnevezett kockázatokra vonatkozó biztosítás, amely a biztosított eseményeket sorolja fel, quasi előre kellene meghatároznunk mi az amire a biztosító térít.

A vagyontárgyak biztosított értékénél (biztosítási összeg) igyekszünk elkerülni a bruttó vagy nettó könyvszerinti érték alkalmazását, helyette az épületek, beruházások esetében az újjáépítési értéket; eszközök, berendezések, árukészletek esetében az újrabeszerzési értéket alkalmazzuk, szemben a könyv szerinti (nettó vagy bruttó-) értékre vonatkozó biztosítással.

Időszakosan változó értékek pl, raktári árukészletek biztosítása esetén nem az évi egyszeri csúcsértékre hanem havi lejelentéseken alapuló tényleges készletértékre kötjük a szerződést - ez sokkal gazdaságosabb megoldás mint ha a csúcsérték után fizetné megbízónk a díjat.

A tevékenység jellegétől függően alkalmazzuk a biztosítási szerződéseinkben a káresemények utáni mentési, bontási, mentesítési költségtérítés összegét a vagyontárgyak biztosítási összegén felül.

A kockázatoktól függően megbecsült és ésszerű kártérítési limiteket alkalmazunk pl. a betöréses lopás, rongálás, vandalizmus, sztrájk kockázatok esetén.

Szükség esetén a terrorizmus kockázatokra is kiterjesztjük a vagyonbiztosítási fedezetet.

Az alkalmazott önrészesedést mindig a kockázatokhoz és a vagyonértékekhez illetve az Önök korábbi időszakokban szerzett tapasztalatai alapján a tényleges/prognosztizált kárgyakorisághoz igazítjuk. Az önrész módosításával a biztosítási díj jelentősen befolyásolható.

A biztosítási szerződéseket úgy készítjük elő, hogy azok kedvező kárhányad esetén magukban hordozzák a garantált díjcsökkentés lehetőségét, előre deklarált mértékű kárhányad-arányos díjvisszatérítési záradék formájában.

A biztosított objektumok helyszíni bejárását 500 millió Ft fölötti összesített biztosítási összegnél mindenképpen szükségesnek tartjuk, ennek során a kockázatok mellett elsősorban a tűz- és betörésvédelmi rendszerek meglétét mérjük fel, illetve az alkalmazott kármegelőző intézkedéseket rögzítjük a Biztosító számára. Különösen veszélyes tevékenységek esetén nem kötelező érvényű, de a biztosítási díjat adott esetben csökkentő intézkedésekre javaslatokat készítünk.

A vagyonbiztosítási eseményeket követő helyreállítási időszakban, amíg a biztosítási eseményben érintett épületben újra kezdődhet a részlegesen vagy teljesen leállt termelés/szolgáltatás, az üzemszünet ideje alatt keletkező veszteségek (kieső nyereség, üzemszünet ideje alatti fix költségek pl. munkabérek, hitelkamatok, közüzemi alapdíjak, jogdíjak stb. megtérítésére üzemszünet biztosítást kötünk. Ez a fedezet az esetleg ideiglenesen áttelepített termelés/szolgáltatás többletköltségeire is fedezet nyújt. Az üzemszünet fedezeti időszaka akár több évre is kiterjeszthető. Ma már az üzemszüneti fedezetek alkalmazását egyes finanszírozók elő is írják.

A vagyonbiztosítások körébe tartoznak a különféle termelőeszközökre, műszaki berendezésekre (beleértve az építőipari gépeket, anyagmozgató eszközöket stb.) köthető géptörés biztosítások, valamint az elektronikus adatfeldolgozó eszközök speciális elektronikus biztosítási fedezete is. Mindkét módozat közös jellemzője, hogy All Risks fedezetet nyújtanak, többek között a kezelői hiba, ügyetlenség, rossz beállítás eseteiben is megtérítve a kárt. Mindkét módozathoz köthető üzemszünet fedezet - ezt a kulcsfontosságú vagy a termelés szűk keresztmetszetében alkalmazott eszközök esetében javasoljuk illetve kötjük.