Pénzügyi biztosítások

Kinnlevőségek biztosítása

A szolgáltatók és exportőrök versenyében a halasztott fizetés és a fizetési határidők növekedése fokozza a működési kockázatot, bizonytalanná teszi a cash-flow tervezést. A meghitelezett szolgáltatást igénybe vevő cégek esetleges likviditási problémáiról általában a hitelező szolgáltatók értesülnek utoljára. Ezt a pénzügyi kockázatot csökkentik a hitelbiztosítások, melyek a vevő csődje és/vagy nemfizetése esetén teljesítenek a hitelező cég felé. A biztosított követelésállomány jelentős része, 80-90%-a megtéríthető, a maradék 10-20% önrész, amelyet a hitelbiztosító egy sikeres behajtást követően fizet ki a Biztosítottnak. Ezen felül a fedezet alá vont vevők folyamatos bonitásvizsgálata is a szolgáltatás része oly módon, hogy a Biztosított előre kap értesítést ha az egyik vevője pénzügyileg instabil helyzetbe kerül - ebben az esetben a Biztosító nem fogad be további követelést, vagy az eddig megállapított limitet az adott vevőre leszállítja - természetesen az addig bejelentett összegekre továbbra is fedezetben marad.

A hitelbiztosítási fedezet engedményezése az esetleges finanszírozó bankok felé ma már elfogadott; sokszor előírt plusz fedezetként alkalmazható.

Bond biztosítások vagy kezesi biztosítások

A kezesi biztosítás egy olyan speciális tartalmú biztosítási jogügylet, melynek keretében a biztosító kezesi biztosítási szerződést köt ügyfelével, ezt követően pedig, a kezesi biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényben arra vállal kötelezettséget, hogy a kedvezményezett minden olyan pénzügyi veszteségét megtéríti, mely abból származik, hogy a biztosítóval szerződő fél a kedvezményezettel szemben nem teljesítette valamely szerződésen alapuló, vagy egyéb jogi kötelezettségét.

A kedvezményezett szempontjából a kötelezvény a bankgaranciával adott esetben teljesen egyenértékű, azonos biztonságot nyújt a bankgaranciákhoz hasonló szövegezéssel, azonban a bankgaranciákkal szemben nem terheli a vállalkozás hitelkeretét, így az ott rendelkezésre álló lehetőségeket mint pótlólagos, kiegészítő pénzügyi forrásokat a vállalkozás szabadon kihasználhatja (felszabaduló cash flow, erősödő likviditás).

A bondok az alábbi területeken használhatók fel:

1. Szerződéses kötelezvények

Teljesítési kötelezvény (performance bond)
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.


Szavatossági/Jótállási kötelezvény (maintenance bond)
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a jogosult a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott ideig jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni.


Ajánlati kötelezvény (bid bond)
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra az esetre, ha a kötelezett a versenytárgyalás/közbeszerzési eljárás megnyerése ellenére nem írja alá a szerződést.


Előleg-visszafizetési kötelezvény (advance-payment bond)
Biztosítékot nyújt a jogosult részére arra vonatkozóan, hogy a kötelezett - szerződésszegése esetén - visszafizeti az adott szerződéshez kapcsolódóan megelőlegezett összeget.