Logisztikai biztosítások

-       belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosítások (egyutas szerződések és éves keretszerződések)

Cégünk specialitása a nemzetközi és belföldi szállítmánybiztosítási szerződések kezelése. 

Az egyutas biztosítások (kifejezetten egy meghatározott áru meghatározott időpontban és útvonalon történő szállítása) mellett tudjuk javasolni keretszerződéseinket:

ezek lehetővé teszik, hogy bármilyen árutípusra a reláció és a szállítási mód függvényében azonnal rendelkezésre álljanak az alkalmazható fedezetek és egy évre deklarált díjtételek, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel pl. a speditőr megbízóink biztosítási költségkalkulációját. Díjkezelési rendszerünk alapján csak a felénk bejelentett szállítmányokra kell a biztosítási díjat megfizetni, ellentétben a forgalomra épített díjú keretszerződésekkel, minimum letéti díjak alkalmazása nélkül, így elkerülve a folyamatos díjfizetés kamatveszteségeit.

Ajánlattételhez a reláció, áruk jellege, szállítás módja, egy szállítóeszközön koncentrált áruérték, valamint keretszerződések esetén a várható szállítási gyakoriság szükséges – lsd. adatközlő

-       belföldi fuvarozói árufuvarozói felelősségbiztosítások

Csak belföldi fuvarozást végző fuvarozók – fuvarozó az, aki díj ellenében saját fuvareszközzel idegen áru szállít - számára kialakított módozat, mely a fuvarozónak felróható okból bekövetkezett árukárok esetén azokat megtéríti a megbízónak (az áru tulajdonosa).

A biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

A szerződést megkötheti bármely, belföldi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

-       nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítások (CMR fuvarozói felelősségbiztosítás)

A biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyek a biztosítottat fuvarozói minőségében, a CMR-Egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik.

A biztosítás átalány rendszerű, a biztosítási díj a fuvareszközök száma, jellege alapján kerül meghatározásra, tehát független az elvégzett fuvarfeladatok mennyiségétől, ezért nem kell a fuvardíjbevételeket bejelenteni.

A szerződést megkötheti bármely, nemzetközi közúti árufuvarozói tevékenység végzésére jogosult, Magyarországon bejegyzett vállalkozás.

-       szállítmányozói és raktározói felelősségbiztosítások

A biztosítási szerződés alapján a biztosító társaság vállalja, hogy a szállítmányozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket amelyek a biztosítottat szállítmányozói minőségében, ezen tevékeny-sége alapján megbízóival szemben terhelik.

A szerződést megkötheti bármely Magyarországon bejegyzett vállalkozás, amely szállítmányozói tevékenység végzésére jogosult.