Kárrendezés

Az általunk közvetített bármely biztosítási módozat esetén a kárbejelentéstől a kárkifizetésig a teljes kár-adminisztrációs és szakmai munkát ellátjuk.

MIB Europe Zrt. a bejelentett kárigényeket összegyűjti, a benyújtandó károkmányokat a Megbízó székhelyén vagy a káresemény helyszínén személyesen vagy postán megküldve átveszi és a kárigényekről mind a Biztosító, mind a Megbízó részére kárnyilvántartást vezet. A Biztosítóhoz történő kárbejelentés előtt átvizsgáljuk a károkmányokat, illetve a kár részleteit és szükség esetén még a kárbenyújtás előtt egyeztetünk a Biztosítottal.

Szükség esetén az MIB Europe Zrt. megszervezi a helyszíni szemlét a biztosító kárszakértőivel és személyesen részt vesz a kár felmérésében, megállapításában és a jogalap, illetve az összegszerűség pontos meghatározásában. Ezzel az MIB Europe Zrt. ellátja a teljeskörű képviseletet a bekövetkezett károkkal kapcsolatban.