Felelősségbiztosítások

A felelősség biztosítások esetében a szokványos alapfedezetek:

- az Általános felelősség: szerződésen kívüli harmadik személynek a biztosított tevékenység végzése közben okozott károkra vonatkozó, ide tartozik az épületüzemeltetői felelősség is

- a Bérlői/Bérbeadói felelősség - az épület bérleti szerződéséhez igazodva alakítjuk ki a biztosítási fedezetet,

- a Munkáltatói felelősség: a Biztosított mint Munkáltató helyett megtéríti az alkalmazottak mint Munkavállalók felé a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett felelősségi alapon benyújtott kárigényeket, illetve megtéríti az EP regressz során áthárított ellátási költségeket.

- Környezetszennyezési felelősség: az európai jogharmonizáció következtében változó, szigorodó jogszabályoknak megfelelő biztosítási fedezetet ajánlunk a biztosított tevékenység végzése közben bekövetkező szennyezésekre, sőt igény esetén a korábban nem ismert szennyezések felszámolására is, pl. jóhiszeműen vásárolt földterület esetén.

- Termékfelelősség: akár az egész világra kiterjedően, igény esetén az angolszász területekre (USA, Canada) is kiterjedő területi hatállyal, vagy az angolszász jogrendnek megfelelően a büntető jellegű kártérítésekre is fedezetet szállítunk.

A szolgáltatási szerződések teljesítése során a szolgáltatás megrendelőjének okozott, azaz szerződésen belüli felelősségi alapú kárigényekre speciális felelősségbiztosítási fedezeteket dolgozunk ki illetve ajánlunk Megbízóinknak.

Termelő egységek esetében kiemelkedően fontosnak tartjuk a Munkáltatói felelősség biztosítást, annál is inkább, mivel az általános bírói gyakorlat alapján a munkavállalók felé egyre magasabb kártérítéseket ítélnek meg, illetve nem elhanyagolható szempont az Egészségpénztár visszkereseti igényeinek jelentős emelkedése sem: ez összefüggésben áll az emelkedő bérekkel és táppénzekkel, valamint az egyre dráguló egészségügyi ellátással.

A felelősség biztosítások kárrendezése terén szerzett tapasztalataink alapján az általunk kötött felelősségbiztosítási szerződések figyelembe veszik és megoldásaink tartalmazzák a felelősségi kockázatok mindazon sajátosságait, amelyekkel a Megbízónk a szolgáltatás tevékenysége során találkozhat.

A felelősség biztosítások kidolgozásakor a biztosítandó cég tevékenysége mellett a különböző szerződéses jogviszonyok ismerete szükséges számunkra ahhoz, hogy a biztosítási védelem és a biztosítási összeg (a biztosítási kártérítés felső határa) megfelelő legyen. Előfordulhatnak olyan esetek is, amelyekre egyetlen biztosító sem tud felelősség biztosítási fedezetet nyújtani; ilyenek például a jog szerinti felelősségen túli vállalások. Ezekre természetesen felhívjuk Megbízóink figyelmét.