Az Építés-szerelés (C.A.R.) Biztosítás

Az Európában tapasztalható szélsőséges időjárási viszonyok miatt a beruházóknak, kivitelezőknek egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdeniük egy-egy építési projekttel kapcsolatban. Felelős vállalatok számára fontos, hogy minél összetettebb, teljes körű biztosítási védelemmel rendelkezzenek a beruházással kapcsolatban, hiszen egy káresemény kapcsán akár milliárdos nagyságrendű károk is keletkezhetnek. Beruházó, Építési vállalkozó, opcionálisan az összes alvállalkozóval. Átfedések és esetleges hézagok elkerülése miatt célszerű olyan biztosítást kötni, amely minden résztvevő számára fedezetet nyújt.

A CAR szerződés részei:

I. Fejezet: All risk vagyonbiztosítás

Építési teljesítés: Az építési vállalkozó és alvállalkozóinak összes szerződés szerinti teljesítése, beleértve az építési terület előkészítő munkálatait, valamennyi az építési helyszínen tárolt és az adott épület kivitelezéséhez szükséges anyagot.

Építés helyszíni berendezések: szállásépületek, raktárszínek, előkészítő berendezések, keverő berendezések, állványzatok, elektromos- és vízellátó berendezéseket stb.

Építőgépek: földmunkagépek, daruk és helyszíni közlekedési eszközök (közúti közlekedésre nem engedélyezettek).

Meglévő épületek, amelyeken vagy amelyek mellett dolgoznak: Olyan objektumok, melyek a biztosított megőrzése vagy felügyelete alá tartoznak (idegen tulajdon, mely nem képezi a munka tárgyát, felelősségbiztosítás keretében biztosítható).

Káreseményekkel kapcsolatos többletköltségek: a kártérítés-köteles károkkal kapcsolatos helyreállítás, romeltakarítási munkálatok többletköltségei.

II. Fejezet: Felelősségbiztosítás

Az építkezés lebonyolításával kapcsolatban lévő személyi- és dologi károk nyomán harmadik személy részéről fellépő kártérítési igények, melyekért a biztosított a törtvényes előírások alapján felelőssé tehető. Ki vannak zárva a biztosított alkalmazottainak és dolgozóinak üzemi balesetből származó kártérítési igények.

III. Fejezet: ALOP (Advanced Loss of Profit)

Ezen fedezet a beruházó számára nyújt megfelelő biztosítási védelmet a biztosítási esemény miatti késedelmes átadás következtében kieső bevételek megtérülésére az alábbiak szerint:

Tényleges veszteség alatt jelen záradék alapján térül:

a késedelem okozta bevételkiesés miatt elmaradó bruttó nyereség és

a termelési (üzemelési) költségek növekményének